Ze života v bubenských zdech


      

Erby a pečetě ...   |    Genealogie rodů ...

      Bohužel úplné dotvoření této stránky nám zabere ještě mnoho času a vyžaduje nároky na grafiku.

V každém případě se na této stránce budou časem objevovat erby a případně pečetě rodů a pánů, kteří ovlivňovali život zejména v plzeňském hejtmanství a okolí (tedy život poddaných ve vesnicích, usedlostech, poplužních dvorech, tvrzích, hradech a zámcích).

      

      Za zmínku stojí jen, že se jedná např. o pány a hrabata z Bubna a Litic, Warlichy z Bubna, pány a rytíře erbu střely (tzv.PRES), páni z Jeřeně, Nečtinští, ale i Volfštějnští a Gutštějnští páni, osudy vladyků a vesnic Plešnice, Úlice, Jezná...a mnoho dalšího. Děkujeme za trpělivost i za případnou pomoc.


Díky Webmaster